Podzimní mládežnické kurzy v MD Přerov Tisk
Pondělí, 05 Říjen 2020 00:00

DŮLEŽITÉ: Aktuální info k tanečním kurzům v Městském domě:

 • Od  5.10.2020 jsou po dobu mimořádných opatření přerušeny taneční kurzy
 • V případě 14-ti denní pauzy  
  • dva vynechané kurzy nahradíme úterními termíny 20.10. (společné focení) a 27.10.2020  
  • prodloužené zůstanou v původních termínech 30.10. a 31.10.2020
 • V případě 30-ti denní pauzy 
  • dva vynechané kurzy nahradíme středečními termíny 4.11. a 11.11.2020 (společné focení)
   (kurzy v tyto týdny budou tedy 2x týdně - ve středu a v pátek)
  • prodloužené budou přesunuty následovně: 
   • kurz T1 - na pondělí 16.11.2020, 18-22 h.
   • kurz T2 - na úterý 17.11.2020 16-20 h.

O dalších změnách Vás budeme informovat a věříme, že se brzy sejdeme opět na parketu.

Těšíme se na Vás.

Dále, kvůli zpřísněné Covid19 situaci, zavádíme následující pravidla (od 11.9.2020):

 • bohužel požadujeme nově účast všech v rouškách (roušky budou, pro zapomnětlivé, i ke koupi v šatně MD)
 • budeme provádět měření teploty kurzistům u vstupu (nad 37 °C nebudou vpuštěni)
 • bude k dispozici desinfekce rukou u vstupu i v průběhu přestávek
 • nebude možná návštěva výukových lekcí v MD z řad veřejnosti ani rodičů
 • kurzistům (pánům) doporučujeme zajistit si a používat bílé společenské rukavičky a to od druhé lekce do konce kurzu 
 • v kurzech omezíme střídání partnerů oproti dřívějším letem, budeme střídat ale výrazně méně 
 • připravujeme organizaci odbavení v šatnách tak, abychom omezili mísení a stýkání kurzistů obou kurzů na minimum 
 • změny týkající se prodloužené a závěrečného plesu budou včas zveřejněny v návaznosti na aktuálně platná pravidla, zatím s nimi počítáme v rouškách a s limitem 500 osob.

Závěrem žádáme, abyste v případě nachlazení a osobní zdravotní indispozice dobře zvážili, zda příslušný týden raději nevynechat. Tance budeme pravidelně opakovat a jistě se je doučíte. Děkujeme Vám za pochopení. Věříme, že se nám podaří vše společně zvládnout a zajistit kurzy ke spokojenosti všech stran i přes ztížené podmínky.


Chtěli bychom srdečně pozvat všechny mladé muže a dívky do tradičních podzimních tanečních kurzů pro mládež v Městském domě v Přerově. Oproti původně plánovanému dubnovému termínu je start přijímání přihlášek posunut na středu 3. června  2020 a to on-line od 8:00 hod. 

Registrace zájemců o taneční 2020  Nová pravidla registrace:

 • hlásit se mohou jednotlivci i páry
 • nově nelze registrovat vícečlenné skupiny
 • v rámci registrace vyplňujete povinné údaje jméno a příjmení, telefon a e-mailovou adresu na každého účastníka - mějte je připravené předem!
 • nově v registraci uvádíte nejen volbu kurzu, ale i zájem o automatické převedení do jiných kurzů v případě naplnění prvně zvoleného kurzu. U párů je tato volba jednotná, dohodněte se proto předem!
 • Zařazování zájemců do kurzů probíhá podle pořadí registrací od 1. do 40. místa. Od 41. do 60. místa se přijímají přednostně celé páry a další jednotlivci tak, aby se vyrovnaly stavy dívek a hochů
 • O zařazení do příslušného kurzu budou zájemci informováni e-mailem a vyzváni k platbě a dodání přihlášky s podpisem zákonného zástupce.
 • Na platbu a dodání přihlášky máte lhůtu 7 pracovních dnů od obdržení e-mailu, po této lhůtě Vaše místo v kurzu bude obsazeno dalším zájemcem dle pořadníku.
 • Díky online registraci zájemců budeme evidovat i případný zájem o třetí kurz, který bude otevřen pro 20 a více párů. 

Věříme, že si kurzy užijete stejně jako Vaši loňští předchůdci.

  

lektoři TŠ Šrámkovi

Ke stažení: 

JAK TEDY POSTUPOVAT?

 1. Dobře si rozmyslete do kterého kurzu chcete chodit a jestli Vás můžeme automaticky zařadit do dalšího kurzu, pokud byste se nedostali do Vámi zvoleného kurzu (při dvou kurzech: T1 17:30, T2 20:00 | při třech kurzech: T3 16:30, T1 18:30, T2 20:30). Pokud se hlásíte jako pár, sjednoťte své názory ohledně kurzů, ať můžete odpovědět  v registraci shodně za oba. Připravte si také kontaktní údaje na oba v páru.
 2. Vyplňte zodpovědně, s rozmyslem za sebe nebo za celý pár registrační formulář: Registrace zájemců 
  (Pouze jednou, duplicity smažeme)
 3. Ihned Vám pošleme potvrzení, že jste v seznamu zájemců. 
 4. Vždy o víkendu vyhodnotíme registrace podle uvedených pravidel, zařadíme vás do kurzů a pošleme vám výzvu k platbě s instrukcemi. 
 5. Vždy o víkendu na webu zaktualizujeme stavy registrovaných zájemců, poslaných výzev a zapsaných kurzistů včetně informace o případném otevření třetího kurzu.
 6. Platbu zaplaťte do sedmi pracovních dnů od naší výzvy přes účet nebo hotově v MIC.
  (Pokud platbu neobdržíme, Vaše místo bude uvolněno po sedmi dnech pro dalšího zájemce.) 
 7. Ve stejné lhůtě pošlete formulář přihlášky e-mailem nebo osobně do MIC a to vyplněný a podepsaný od Vašeho zákonného zástupce.  
 8. V září přijďte na první lekci s občanským průkazem kvůli identifikaci. 

Poznámka:  Pokud se i přes navýšení limitů na Vás nedostane, máte možnost se připojit k našemu základnímu kurzu pro dospělé, kde je obsah výuky cca z 90% shodný s kurzy pro mládež v MD.