Podzimní mládežnické kurzy v MD Přerov 2021 Tisk
Středa, 01 Září 2021 00:00

Aktuálně k 1.9.2021

Vážení kurzisté,
taneční se nám blíží a kvůli zajištění epidemických opatření Vás chceme seznámit s pravidly a podmínkami účasti:

 • na první lekci přijďte prosím včas, alespoň 30 minut předem, zajistíte tak hladký start lekce!
 • kurzisté musí při vstupu na každou lekci prokázat svou bezinfekčnost vůči nákaze COVID19 jedním n následujících způsobů:
  • potvrzení o prodělané nemoci méně, než 180 dní staré
  • potvrzení o očkování - 14 dní po aplikaci poslední dávky
   (výše uvedené dva body můžete prokázat i negativitou pomocí aplikace TEČKA)
  • potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu ne starší, než 7 dní
   (pro taneční je zde od mzcr.cz výjimka prodlužující platnost Ag testu až na 7 dní, zajistěte si tedy případně potvrzení o negativním antigenním testu ze školy) 
  • samotestování na místě není možné provádět!
 • kurzisté nemusí při výuce používat roušky ani respirátory
 • vstup veřejnosti ani rodičům na balkony nebude v letošním roce povolen - zajistěte si včas lístky na prodloužené a závěrečné (kurzisté budou informování o termínech na lekci.
Aktuální stavy:
 • Kurz T1 - Hoši 52 / Dívky 63
 • Kurz T2 - Hoši 65 / Dívky 65
Registrace a základní info - viz dále

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali do Tanečních kurzů 2021 navazujících na tradici oblíbených kurzů pro mládež v Městském domě. Pořadateli kurzů jsou Kulturní a informační služby města Přerova ve spolupráci s Taneční školou Šrámkovi, Přerov. 

Cílem Tanečních kurzů je, seznámit Vás se základy tanečního projevu a etikety, které Vám poslouží při všech společenských akcích. Naučíte se waltz, valčík, foxtrot, tango, blues, cha-chu, rumbu, jive, polku, salsu a country tance. 

ONLINE REGISTRTACE DO TANEČNÍCH KURZŮ 2021 BUDE ZAHÁJENA 16. ČERVNA 2021 OD 15.00 HOD.
(prostřednictvím následujícího odkazu)

Taneční kurzy 2020, které proběhly v loňském roce pouze částečně,  jsou přesunuty do taneční sezóny 2021. Kurzisté z tanečních kurzů 2020, kteří využili možnost pokračování na podzim 2021, jsou zařazeni automaticky do svých kurzů. Taneční kurzy 2021 budou doplněny novými zájemci do stavu 60 ks dívek/60 ks chlapců v jednotlivých kurzech (T1+T2). V případě velkého zájmu bude otevřen kurz T3 - ve čtvrtky od 17:30. 
 
Pravidla registrace:
 • hlásit se mohou jednotlivci i páry
 • nelze registrovat vícečlenné skupiny
 • v rámci registrace vyplňujete povinné údaje jméno a příjmení, telefon a e-mailovou adresu na každého účastníka - mějte je připravené předem!
 • v registraci uvádíte nejen volbu kurzu, ale i zájem o automatické převedení do jiných kurzů v případě naplnění prvně zvoleného kurzu. U párů je tato volba jednotná, dohodněte se proto předem!
 • Zařazování zájemců do kurzů probíhá podle pořadí registrací od 1. do 40. místa. Od 41. do 60. místa se přijímají přednostně celé páry a další jednotlivci tak, aby se vyrovnaly stavy dívek a hochů
 • O zařazení do příslušného kurzu budou zájemci informováni e-mailem a vyzváni k platbě a dodání přihlášky s podpisem zákonného zástupce.
 • Na platbu a dodání přihlášky máte lhůtu 7 pracovních dnů od obdržení e-mailu, po této lhůtě Vaše místo v kurzu bude obsazeno dalším zájemcem dle pořadníku.
 • Díky online registraci zájemců budeme evidovat i případný zájem o třetí kurz, který bude otevřen pro 20 a více párů. 

Věříme, že si kurzy užijete stejně jako Vaši loňští předchůdci.
kolektiv MIC Přerov a lektoři TŠ Šrámkovi

 

Ke stažení: 

JAK TEDY POSTUPOVAT?

 1. Dobře si rozmyslete do kterého kurzu chcete chodit a jestli Vás můžeme automaticky zařadit do dalšího kurzu, pokud byste se nedostali do Vámi zvoleného kurzu (při dvou kurzech: T1 Pá 17:30, T2 Pá 20:00 | při třech kurzech přibude : T3 Čt 17:30). Pokud se hlásíte jako pár, sjednoťte své názory ohledně kurzů, ať můžete odpovědět  v registraci shodně za oba. Připravte si také kontaktní údaje na oba v páru.
 2. Vyplňte zodpovědně, s rozmyslem za sebe nebo za celý pár registrační formulář: Registrace zájemců 
  (Pouze jednou, duplicity smažeme)
 3. Ihned Vám pošleme potvrzení, že jste v seznamu zájemců. 
 4. Průběžně budeme vyhodnocovat registrace podle uvedených pravidel, zařadíme vás do kurzů a pošleme vám výzvu k platbě s instrukcemi. 
 5. Průběžně budeme zaktualizovat stavy registrovaných zájemců, poslaných výzev a zapsaných kurzistů včetně informace o případném otevření třetího kurzu.
 6. Platbu zaplaťte do sedmi pracovních dnů od naší výzvy přes účet nebo hotově v MIC.
  (Pokud platbu neobdržíme, Vaše místo bude uvolněno po sedmi dnech pro dalšího zájemce.) 
 7. Ve stejné lhůtě pošlete formulář přihlášky e-mailem nebo osobně do MIC a to vyplněný a podepsaný od Vašeho zákonného zástupce.  
 8. V září přijďte na první lekci s občanským průkazem kvůli identifikaci.